Open top menu
Sunday, August 25, 2019


Zeliyaa adalah putri ketiga Naqoy, setelah tahun 2007 Naqoy memiliki kedua anak kembar cantik yang diberi nama Zaara & Zyvaa. Naqoy sendiri menamakan anak pereempuanya Z3- Zaara Zyvaa Zeliyaa, ketiga putrinya yang cantik ini membuatnya sangat bahagia. Sementara Zaara Zyvaa kembar anak pertama Naqoy lahir hari senin, 7 mei 2007 sementara Zeliyaa lahir hari jumat, 16 November 2012. Zeliyaa sendiri sekarang sudah memasuki kelas 1 SD Cikal Harapan BSD. 

Tagged
Different Themes
Written by Naqoy

Founder And Master Trainer The 7 Awareness

0 comments