Open top menu
Sunday, February 2, 2020Syurga yang dirindukan
Love you hamesya Zaara Zyvaa

Sejak kelahiran kalian nak ZAARA ZYVAA adalah syurga buat ayah, kalian nak bagaikan gunting yang memutuskan tali kesulitan dan keterpurukan.
Zaara Zyvaa
Kalian juga bagaikan air hujan yang membuat batin ini semakin damai

Kini 12 tahun sudah
Keadaan membuat kita berpisah
Semoga kalian siap dan paham mengapa kita harus berpisah

Belajarlah yang sungguh sungguh
Karena setiap kesungguhan ada kunci kesuksesan dibelakangnya.


Tagged
Different Themes
Written by Naqoy

Founder And Master Trainer The 7 Awareness

0 comments